Welkom bij Bureau Mino

Bureau Mino wil blijvende uitkomsten creëren door samen met kwetsbare groepen naar oplossingen te zoeken en de persoonlijke ontwikkeling van de cliënt als uitgangspunt te nemen. Bureau Mino streeft een innovatieve, efficiënte, klantgerichte en bovenal integere aanpak na, waarbij zowel de cliënt als de opdrachtgever bij elke hulpvraag wordt betrokken.